Voortgezet


 

 Visiria's Rekentrainer

  Met alle grote rekenonderwerpen!
 

Dit programma biedt de leerling volop gelegenheid zelfstandig te oefenen met een aantal belangrijke
elementen uit de rekenkunde: getallenleer, vermenigvuldigen en delen, breuken, tijd, kommagetallen,
procenten en lengtematen.

 

 
 

Het oefenen binnen dit pakket gebeurt niet op een droge, mechanistische manier waarbij leerlingen lange rijen sommen moeten maken, maar biedt situaties die herkenbaar zijn vanuit hun dagelijkse leefwereld. Vanuit die situatie wordt aan
de leerlingen gevraagd een bepaald rekenprobleem in hun eigen tempo op te lossen.

 

Bij de verwerking van het antwoord wordt uitgegaan van het principe van meerkeuzevragen. De leerling krijgt vier alternatieve antwoorden en moet hieruit
het goede antwoord kiezen. Indien de leerling een fout antwoord kiest, geeft
het programma zoveel mogelijk een didactische aanwijzing waarmee hij/zij op de goede weg wordt geholpen.

 

Rekentrainer

 
 

Bovendien krijgt de leerling (na goede beantwoording) een volledige uitleg van de opgave. Zo biedt dit programma de leerling de gelegenheid de verworven kennis nog eens op een aantrekkelijke manier te oefenen. Dit pakket VISIRIA’s REKENTRAINER is, door zijn technische opzet, voor de leerling een onuitputtelijke bron van steeds weer verschillende rekenopgaven.

 

In de praktijk zal het programma een plaats kunnen krijgen na de eerste mondelinge en schriftelijke afhandeling van een onderwerp in de les. Met het programma zal de leerling voor zichzelf kunnen vaststellen of een leerstofonderdeel nu echt goed begrepen en verwerkt is. Als er in de kennis nog hiaten aanwezig zijn, krijgt de leerling passende didactische aanwijzingen.

 

Het spreekt vanzelf dat ook de onderwijsgevende geholpen moet zijn met dit programma. Daartoe geeft het programma een overzicht van de hoeveelheid door de leerling gemaakte sommen en laat het zien hoeveel hij of zij er per onderdeel direct goed gemaakt heeft. Om de vorderingen van de leerling te kunnen volgen biedt het pakket ook faciliteiten om per onderwerp de resultaten van de gemaakte opgaven af te drukken.

 
 


Nieuw!

Dit pakket werd nog onlangs ingrijpend herzien. Daarbij is de bestaande oude editie geschikt gemaakt voor de hedendaagse apparatuur. Het goede is daarbij gebleven, de techniek is aangepast!


Er is nu ook een persoonlijke versie voordelig beschikbaar in de Webshop.

  

DEMO DOWNLOADEN klik HIER.

 
 

Bestelnummer: E 519

Prijs locatielicentie PO: € 169,00 locatielicentie VO: € 338,00

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

Ga hier naar het bestelformulier .

 

 

home    basisonderwijs    voortgezet onderwijs Terug thuisgebruik