Leren in etappes

 
 

 

In de afgelopen jaren is er binnen de Nederlandse scholen meer en meer belangstelling ontstaan voor educatieve programmatuur op het gebied van de leerlingbegeleiding.
Remediale activiteiten, huiswerkbegeleiding en thuiswerkvrije systemen kunnen veel baat hebben bij hulpmiddelen die leerlingen effectief kunnen ondersteunen bij het leerwerk.

 
 

 

Dit softwarepakket sluit aan bij die groeiende vraag en zal zijn nut bewijzen bij leerwerk op tal van
vakgebieden. De al eerder in onze 'Talen Trainer' uitgezette lijn wordt hier versterkt doorgezet.
Gebaseerd op gedachten van Leitner, die op zijn beurt weer geÔnspireerd werd door Ebbinghaus, is nu dan ook een tweede programma beschikbaar waarmee leerlingen zich op tal van vakgebieden feitenkennis efficiŽnt eigen kunnen maken.

Nadat een leerling heeft aangegeven een woord of

begrip te kennen wordt zo'n item na verloop van tijd via een herhaalsysteem systematisch nog een aantal keren aangeboden. Op deze wijze kan de leerling zelf nagaan

of woorden c.q. begrippen nog steeds worden gekend.

 
 

 

Zo niet, dan worden ze, in opdracht van de leerling (!), weer vooraan in het bestand geplaatst en opnieuw in het traject opgenomen.

Aantrekkelijk voor de docent/begeleider is, dat ook hier de bestanden eenvoudig met een tekstverwerker aangemaakt kunnen worden.
Geschikt voor vele vakgebieden.

 

 
 

Bestelnummer: E 544

Prijs basislicentie: Ä 72,00 

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs