The Verb Machine

 
 

 

Dit programma voor het vakgebied Engels is met name bedoeld voor remediale toepassingen in de basisvorming.
Het is bij uitstek geschikt voor de individuele leerling die, ondanks herhaalde uitleg, met bepaalde grammaticale onderdelen problemen blijft houden. Met 'The Verb Machine' wordt de leerling in de gelegenheid gesteld in eigen tempo te oefenen met de betreffende onderdelen. De leerling wordt daarbij steeds door passende aanwijzingen ondersteund.
 

 
 

Natuurlijk: in de Basisvorming ligt de nadruk op het aanbrengen en oefenen van vaardigheden. Er zal duidelijk minder tijd beschikbaar zijn om bepaalde grammaticale struikelblokken te lijf te gaan.
Desalniettemin wordt de leerling wel geacht bepaalde grammaticale onderdelen te beheersen.

 

De tijden van de werkwoorden zijn in het Engels altijd al een tamelijk moeilijk
onderwerp geweest. Met name om dit struikelblok efficiŽnt uit de weg te ruimen,
is het programma The Verb Machine ontwikkeld. Het is bedoeld voor die leerlingen die moeite hebben met de juiste vervoeging van de werkwoorden in het Engels.

 
 


Dit moderne programma werkt met de muis. Het intikken van de werkwoordsvorm - met de kans op ergerlijke minieme tikfouten - kan nu achterwege blijven.
De leerling krijgt bij elke fout die hij of zij maakt een aanwijzing die moet voorkomen dat dezelfde fout opnieuw gemaakt wordt. Er is algemene hulp beschikbaar onder een HELP-knop en men kan op elk gewenst moment met het programma stoppen.

 

Wilt u bij uw leerlingen bepaalde hiaten op het gebied van de werkwoordsvervoeging doelmatig wegwerken dan is The Verb Machine daarvoor zeker een goede oplossing!
In het programma worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

 1. Simple present tense

 2. Simple present vs continuous

 3. Simple past tense (regular)

 4. Simple past tense (irregular)

 5. Simple past vs future

 6. Simple past vs past continuous

 7. Present perfect tense

 8. Simple past vs present perfect

 9. Simple past vs past perfect

 10. Conditional clauses

 11. The ultimate mix: alle vormen door elkaar

 
 

Bestelnummer: E 498

Prijs basislicentie: Ä 72,00 

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs