Easy-Read

 
 

 

Het lezen is één van de vier pijlers van de basisvorming en wordt steeds als eerste van de vier hoofddomeinen genoemd.
Aan het eind van de basisvorming wordt van leerlingen verwacht dat ze Engelse teksten kunnen lezen en begrijpen, mits deze gesteld zijn in taal die eenvoudig is, wat betreft structuur en vocabulaire.

 

De vijftien teksten in dit programma voldoen aan deze eis, al zal het duidelijk zijn dat leerlingen in het VWO in een eerder stadium deze teksten zullen kunnen lezen en begrijpen dan leerlingen in het VMBO.
 

 
 

Daarom zullen eerstgenoemde leerlingen al aan het eind van klas 2 met dit programma aan het werk kunnen, terwijl leerlingen in
het VMBO veelal tot klas 3 zullen moeten wachten. De teksten lopen op in moeilijkheidsgraad.
Met de grote klassen waarmee docenten tegenwoordig te maken hebben, is het vaak moeilijk om leerlingen met leesproblemen
extra hulp te bieden.
Het grote voordeel van het programma
EASY-READ is, dat leerlingen individueel kunnen oefenen in de leesvaardigheid.
Ze kunnen een bepaalde tekst eerst
helemaal lezen en vervolgens de vragen beantwoorden om te bezien of ze de inhoud begrepen hebben. Tijdens het beantwoorden van de vragen kan de leerling de tekst over het scherm laten rollen zonder dat de vraag verdwijnt.

 
 


Wanneer een foutief antwoord wordt gekozen, verschijnt een aanwijzing op het scherm die de leerling wellicht op het goede spoor zet.Op die manier worden leerlingen getraind in het nauwkeurig lezen van teksten, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het beantwoorden van vragen.
Als alle vragen van een tekst zijn beantwoord volgt op het scherm de score. Een leerling kan dus zelf meteen zien wat het resultaat is van zijn inspanningen.

 

Tenslotte:
In het hoofdstuk TEKSTEN AANPASSEN van de handleiding kunt u lezen hoe u ook zelf teksten met vragen aan het programma kunt toevoegen en hoe u wijzigingen in de bestaande teksten kunt aanbrengen.

 

 
 

Bestelnummer: E 497

Prijs basislicentie: € 72,00 

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs