UMSCHREIB

Uitdrukkingsvaardigheid Duits voor VMBO

 
 

 

In dit programma staat het “omschrijven” in de Duitse taal centraal. Het komt maar al te vaak voor dat je iets in je eigen taal wilt zeggen, maar dat je niet op het juiste woord kunt komen. Dan ga je al snel over op de “techniek van het omschrijven”. Hierdoor maak je een ander toch nog duidelijk wat je wilde zeggen en daar draait het om in de spreekvaardigheid.

 

 
 

In feite is het programma “Umschreib” hierop

gebaseerd. Het vormt een eerste aanzet om leerlingen de “techniek van het omschrijven”  middels de computer aan te leren. Wanneer de leerling de hoofdstukken van “Umschreib” doorlopen heeft, zal hij begrijpen dat het omschrijven een belangrijk instrument kan zijn om jezelf uit te drukken.

Met het doorlopen van “Umschreib” zčlf wordt er dus door de leerling nog geen woord gesproken, maar juist de aanzet gegeven om in de klas deze “techniek van het omschrijven” te gaan gebruiken. Zeg maar een soort “opstapje” tot spreekvaardigheid.

 

Het rendement van “Umschreib” zal dus pas merkbaar zijn, wanneer de docent vervolgens in de klas samen met de leerlingen de lijn van het omschrijven doortrekt naar het echte spreken.

 
 

 

Er is een demo CD-ROM Duits beschikbaar met stukjes uit diverse programma's. We sturen deze voor € 5,- porto- en administratiekosten aan u toe. Stuur ons even een e-mail!

 

 
 

Bestelnummer: E 494

Prijs basislicentie: € 129,00  

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs