KAPIERT! 

Training leesvaardigheid Duits

 
 

 

Sinds het examenjaar 2000 worden in de examens voor de Moderne Vreemde Talen (MVT) naast  meerkeuzevragen ook open vragen opgenomen. De open vragen hebben vooral betrekking op de eindtermen, die in het centraal examen leesvaardigheid getoetst worden bij het subdomein intensief lezen.

 

De eindtermen waar het met name om gaat zijn:

 

 
 
  • Bepalen welke relevante informatie een tekst bevat.

  • De hoofdzaken en de belangrijkste details uit een tekst aangeven.  

  • Gegevens uit een of meer teksten met elkaar vergelijken.

  • Gebruik maken van compenserende strategieŽn (waaronder het afleiden van de woordbetekenis uit de context).

Kapiert! is samengesteld om leerlingen een eerste aantrekkelijke voorbereiding te geven op het beantwoorden van open vragen. Daarbij is gekozen voor korte en humoristische teksten. De uitgave is bestemd voor gebruik in klas 3/4 van het VMBO in de periode voorafgaand aan het oefenen met examenteksten voor het centraal examen.

 

 
 

 

Er is een demo CD-ROM Duits beschikbaar met stukjes uit diverse programma's. We sturen deze voor Ä 5,- porto- en administratiekosten aan u toe. Stuur ons even een e-mail!.

 

 
 

Bestelnummer: E 491

Prijs basislicentie: Ä 129,00 

   
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs