LESEFRÜCHTE

Leesvaardigheid VMBO

 
 

 

In het VMBO neemt de leesvaardigheid een belangrijke plaats in. Het CS van het CITO gaat ervan uit dat het contextueel lezen ruim aan bod is geweest als voorbereiding op dit CS. Er is echter nog veel te weinig materiaal op de markt, dat aan deze vraag voldoet. Lesefrüchte beantwoordt aan deze vraag.

 

 
 

Het uitgangspunt is, dat het de leesvreugde stimuleert door enerzijds veelal gebruik te maken van niet al te lange humoristische teksten en anderzijds het gebruik van een spelelement.

Lesefrüchte bestaat uit een twintigtal gevarieerde hoofdstukken. In elk hoofdstuk is het de bedoeling dat de leerling een twaalftal vragen beantwoordt. Het kan daarbij niet alleen als oefenmateriaal gebruikt worden, maar is tevens geschikt als toetsmateriaal. Het pakket is bedoeld voor de klassen 3 en 4 (bovenbouw) van het VMBO. Het pakket kan naast elke methode gebruikt worden.

 

 
 

 

Er is een demo CD-ROM Duits beschikbaar met stukjes uit diverse programma's. We sturen deze voor € 5,- porto- en administratiekosten aan u toe. Stuur ons even een e-mail!

 

 
 

Bestelnummer: E 490

Prijs basislicentie: € 129,00 

   
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs