Etwas zum Lesen

Leesvaardigheid Duits voor beginners

 
 

 

In het hedendaags voortgezet onderwijs wordt steeds minder rekening gehouden met de beginnende lezers. Leerlingen krijgen veel te veel en in een te vroeg stadium te maken met lange teksten, die vaak ook nog niet eens de belevingswereld van diezelfde leerlingen aanboren. Leesvaardigheid in een moderne vreemde taal moet opgebouwd worden: je begint met kleine grappige teksten om de lezer te boeien en wanneer je éénmaal het plezier bij leerlingen bespeurt, bied je hen langere teksten aan.

 

 
 

 
 


Wanneer de leerling vervolgens het lezen leuk zal vinden, zal hij/zij er vanzelf toe over gaan om langere teksten te lezen.

Etwas zum Lesen bevat alle ingrediënten om lezen in een moderne vreemde taal zo aantrekkelijk mogelijk te maken:

  • De teksten zijn bewust kort gehouden.

  • Zij zijn humoristisch van aard.

  • Er is bewust voor een speels lettertype gekozen om het lezen van de teksten zo aangenaam mogelijk te maken.

Het gegeven commentaar bij een verkeerd gegeven antwoord is zo geschreven dat het een leerling aanmoedigt om nog een serieuze poging te ondernemen het goede antwoord te vinden.

Als beloning krijgt de leerling aan het eind van een hoofdstuk een diploma op naam.

Dit programma voor onderbouw VMBO - HAVO en VWO is methode-onafhankelijk en zeer vriendelijk en eenvoudig in gebruik.

 
 

 

Er is een demo CD-ROM Duits beschikbaar met stukjes uit diverse programma's. We sturen deze voor € 5,- porto- en administratiekosten aan u toe. Stuur ons even een e-mail!

 

 
 

Bestelnummer: E 488

Prijs basislicentie: € 129,00 

   
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs