Tabtoets Frans

 
 

 

Met de invoering van de basisvorming en de formulering van kerndoelen heeft er een duidelijke accentverschuiving plaats gevonden in de didactiek van de M.V.T. in de onderbouw van de middelbare scholen.
 

 
 

De nadruk is komen te liggen op de receptieve vaardigheden 'luisteren' en 'lezen'.

De nadruk is komen te liggen op de receptieve vaardigheden 'luisteren' en 'lezen'.
In dit pakket staat de leesvaardigheid centraal. Op basis van authentiek materiaal wordt aandacht besteed aan functionele teksten.
Het gaat daarbij om folders, advertenties, informatieve artikelen etc. Al het materiaal
wordt daarbij zo levensecht mogelijk in de originele layout aangeboden.
In dit pakket zijn op drie verschillende niveaus per niveau drie verschillende werkvormen opgenomen die goed kunnen voorbereiden op belangrijke onderdelen van de Toets Afsluiting Basisvorming Frans.
 

 
 

Aangezien computerondersteunend onderwijs (COO) een belangrijk vakoverstijgend onderdeel van de basisvorming is, heeft u met dit programma een goede mogelijkheid in handen om, voor alle leerlingen in de basisvorming, de computer tot `normaal' gebruiksvoorwerp te maken en zo de inbedding van informatietechnologie binnen het vak Frans (verder) te verhogen.
Omdat in het pakket zeer veel illustratiemateriaal is opgenomen gaat het hier om een vrij omvangrijk pakket. Om een en ander goed tot zijn recht te laten komen is voor een Windows omgeving gekozen.
Dit pakket zal in de komende jaren ongetwijfeld worden uitgebreid met nieuwe levensechte opdrachten. We nodigen u daarom graag uit om opvallende advertenties, folders, etc naar ons toe te zenden. Wellicht kunnen we ook uw collega's er in een volgende editie een plezier mee doen.

 

 
 

Bestelnummer: E 449

Prijs basislicentie: 84,00 

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs