Español F.P. deel 1 en 2

Sluit aan op de bekende methode

 

 
 

 

Dit programma sluit aan op de delen 1 en 2 van de methode 'ESPAÑOL F.P.'.

Het pakket bevat een groot aantal oefeningen met betrekking tot de belangrijkste grammaticale onderwerpen.

 

 
 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het leren beheersen van de aangeboden vocabulaire.
Let op: de stof van de twee boekdelen
is in één softwarepakket bijeengebracht.

Standaard worden er 25 bestanden bij deel 1 en 28 bestanden bij deel 2 bijgeleverd. De in de methode aangeboden grammatica en vocabulaire zijn op een systematische en evenwichtige manier in die bestanden verwerkt.
Elk bestand gaat vergezeld van een docententoelichting.

 

 
 


Bestelnummer:
E 432

Prijs basislicentie: € 163,00  


 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs    MBO