Visiria's Talentrainer

 
 

 

"There's no use in explaining, drilling is what she needs!" (Professor Higgins in 'My Fair Lady')
Dit computerprogramma voor Nederlands en de Moderne Vreemde Talen is gemaakt door docenten, gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse onderwijspraktijk.
 

 
 

Allereerst is het een 'practice and drill'-programma volgens een nieuwe formule. Daarop aansluitend is er de mogelijkheid
om de verworven kennis te toetsen.
Het pakket is inzetbaar binnen tal van vakgebieden, ook al omdat u de mogelijkheid hebt om met behulp van uw eigen tekstverwerker zelf uw bestanden
te maken. U zult ervaren dat dit
programma onder meer bij uitstek geschikt is om niveauverschillen tussen leerlingen
op het gebied van het 'kennen' te signaleren en deze vervolgens weg te werken. Het toetsgedeelte zorgt daarbij voor een schriftelijk verslag van de door
de leerling geleverde prestaties.

Het is al gezegd: dit programmapakket is bestemd voor die leerstofgebieden waar
het 'kennen' centraal staat.
 

 
 

Laten we er duidelijk in zijn: wij menen dat tal van leerstof-gebieden zich niet, of slechts zeer ten dele, lenen voor een dergelijke benadering.

Toch blijkt steeds weer dat binnen haast ieder vakgebied wel delen van de leerstof zijn aan te wijzen waar inzicht en begrip minder aan de orde zijn, maar waar het 'kennen' wel degelijk centraal staat.
Juist daarvoor werd dit pakket ontwikkeld.

 

Een bekend probleem bij veel 'drill'-programmatuur is, dat de leerling relatief zo veel tijd kwijt is met het steeds maar weer intypen van antwoorden die hij of zij al kent.
Dit programma geeft de mogelijkheid om uiterst efficiŽnt drill-oefeningen aan de orde te stellen. Het bijzondere daarbij is dat het tijdrovende intypen van volledige antwoorden in veel gevallen achterwege kan blijven.
Op deze wijze wordt bereikt dat de leerling binnen een leerstofgebied razendsnel de items die hij/zij al kent terzijde kan leggen. Men kan zich dan ook volledig concentreren op (en trainen met) de leerstofonderdelen die nog niet worden beheerst.

 

Naast het trainen van leerstofonderdelen is er ook een toetsmogelijkheid aanwezig.
De hier bijeengebrachte combinatie van deze twee onderdelen (oefenen en toetsen) maakt het mogelijk het pakket ook buiten de normale lesuren in te zetten bij huiswerkklassen en in de remediale sfeer.

 

In dit pakket zijn twaalf proefbestanden opgenomen die u een idee geven van de toepassingsmogelijkheden. U kunt dan ook onmiddellijk aan de slag met toepassingen binnen de vakgebieden Frans, Duits, Engels en Spaans. Zowel voor Spaans, Italiaans, Latijn en Frans zijn ook aanvullende pakketten met bestanden verkrijgbaar.
Buitengewoon waardevol is echter de mogelijkheid om zelf nieuwe bestanden samen te stellen bij dit pakket. Hierdoor kunt u zelf zeer eenvoudig (gewoon met uw eigen tekstverwerker) 'op maat gesneden' bestanden maken!

 

 
 

Bestelnummer: E 421

Prijs basislicentie: Ä 99,00 

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.
Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

home    voortgezet onderwijs