Chemwin

2e fase - chemisch rekenen voor Windows

 
 

 

Het vak scheikunde op HAVO en VWO steunt voor een belangrijk deel op een aantal basisvaardigheden. Veel lesuren worden in de regel besteed aan het oefenen van chemische berekeningen die min of meer standaard zijn, zoals het omrekenen van mol naar andere eenheden, het berekenen van een pH, enz.

 
  De variatie bij veel scheikunde opgaven
bestaat uit de verandering van een getal (hoeveelheid) en het kiezen van een andere stof.Ongeveer zestig van deze soorten standaard-opgaven zijn verzameld in dit programmapakket CHEMWIN Tweede Fase.
De opgaven variëren van heel eenvoudig (met het begrip mol) tot zeer complex (berekeningen met het oplosbaarheidsproduct).
Het aantal opgaven is letterlijk onbeperkt.
Het programma genereert nieuwe opgaven, zodat leerlingen de beschikking hebben over
een letterlijk oneindig grote voorraad opgaven van allerlei aard.
Voor de leerling achter de computer is niet
méér nodig dan in de gewone klassikale situatie nodig is: papier, pen, BINAS en een rekenapparaat. Met deze hulpmiddelen moet
de leerling uiteindelijk ook examen doen.

 
 

 

Het pakket CHEMWIN Tweede Fase is uitstekend geschikt voor het zelfstandig laten werken van leerlingen. Het is uitermate geschikt voor het studiehuis in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
De indeling in CHEMWIN biedt de docent(e) de mogelijkheid de computer op velerlei wijzen in te zetten: niet alleen voor de individuele begeleiding van (bijvoorbeeld zwakkere) leerlingen, maar ook zeker voor lessen in klassikaal of groepsverband.
CHEMWIN biedt daarbij volop mogelijkheden tot differentiatie, hetgeen van belang is in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

 

TOETSMAKER
Inmiddels is er nu dus ook een TOETSMAKER bij dit pakket beschikbaar.
Het programma CHEMWIN kan daardoor niet alleen als een oefenpakket, maar ook als een toetsinstrument gebruikt worden.
Met deze buitengewoon doelmatige Toetsmaker-module kunt u op eenvoudige wijze toetsen voor uw leerlingen maken en afnemen. Bij het ontwerpen van toetsen worden de opgavenstructuren van CHEMWIN Tweede Fase gebruikt. De leerling zal dus volledig gewend kunnen zijn aan de wijze van vraaagstelling. Omdat het pakket steeds nieuwe opgaven genereert, is elke toets echter toch weer geheel nieuw. De leerling maakt de toets achter de computer. Na afloop wordt een verslag van de prestaties afgedrukt.

 

 
 

Chemwin HAVO Bovenbouw

Bestelnummer: E 175

Prijs basislicentie: € 88,00 

 

Chemwin HAVO + VWO Bovenbouw

Bestelnummer: E 176

Prijs basislicentie: € 177,00

 

TOETSMAKER(HAVO en/of VWO)

Bestelnummer: E 177

Prijs basislicentie: € 88,00

 
 

 

 
 

 

Technische eisen:

 

Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs