NVS - Lab deel 2

Natuur-/Scheikunde Basisvorming

 
 

 

4 complete pakketten!
Brand - Elektra - Atoomsoorten- Krachten

 

BRAND
Experimenteer-omgevingen kunnen een handig hulpmiddel zijn in de voorbereiding van een 'echt practicum' of ter vervanging van experimenten waarvoor voldoende materiaal ontbreekt of ter vervanging van gevaarlijke proeven.
Dit laatste aspect vindt U terug in BRAND, waar het er om gaat dat leerlingen in een spelachtige situatie leren hoe je huis-, tuin- en keukenbrandjes moet blussen. Het zal duidelijk zijn dat het pakket hier een directe, zeer nuttige functie heeft.

 

 
 

ELEKTRA
Ook ELEKTRA is een fraaie experimenteer-omgeving. Hier gaat het om het verkrijgen van een helder inzicht in de energiekosten bij elektrische apparaten.
In een visueel aantrekkelijk programma onderzoeken leerlingen spelenderwijs waar de hoeveelheid omgezette elektrische energie zoal van afhangt en hoe groot de kosten zijn die daarmee gepaard gaan. Dit gebeurt onder andere met behulp van kant en klare opdrachten die in de handleiding zijn opgenomen.
Geheel in de geest van de basisvorming wordt in de opdrachten veel aandacht besteed aan energiebesparing, zodat het pakket een directe maatschappelijk nuttige functie heeft.

 
 

 

ATOOMSOORTEN
Met behulp van het programma ATOOMSOORTEN kunnen de leerlingen kennis maken met een aantal belangrijke elementen.
Het programma bestaat uit drie gedeelten: een 'verkenning' van de elementen met hun eigenschappen, een vragenronde en het spel 'Elementen-bingo'.
In dit laatste spel wordt de verworven kennis nog eens spelenderwijs getoetst.

 

KRACHTEN - uitbreiding
In het oude programmapakket NVS-LAB is het onderdeel KRACHTEN al opgenomen. Dit programma is ten dele herschreven en geheel opnieuw geprogrammeerd.
Het programma is t.o.v. de oorspronkelijke versie aanzienlijk uitgebreid. Zo wordt nu o.a. ook aandacht besteed aan momenten en hefbomen.

 

 
 

Bestelnummer: E 088

Prijs basislicentie: 63,00

(voor 4 programma's!)

 
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs