Graaf

 

 
  In het voortgezet onderwijs dienen de leerlingen bij wiskunde onder meer gebruik te kunnen maken van grafen.
Het onderwerp wordt in de kerndoelen voor de basisvorming uitdrukkelijk genoemd: `De leerlingen kunnen bij het oplossen van concrete problemen gebruik maken van grafen of andere visualiseringen van informatie'.
 
 
 

In dit computerprogramma is een groot aantal opgaven
op dit gebied gestructureerd bijeengebracht.

Leerlingen kunnen zelfstandig door de opgaven heen werken en waar nodig gebruik maken van aanwijzingen
en tips.
In het programma zijn vier niveaus opgenomen. Het is

dan ook breed inzetbaar en met name ook uitstekend geschikt om te worden gebruikt binnen het VBO/MAVO-onderwijs. Een en ander is daarbij ondergebracht in een kleurrijke en eenvoudig te bedienen Windows structuur.
Het aardige van het computergebruik voor de leerling is daarbij dat waar nodig individueel hulp geboden kan worden.

 
 

 

Een bijkomend aspect is, dat in tabellen en overzichten die door de leerling ten dele goed zijn ingevuld, het 'goede' wordt gerespecteerd: de leerling kan zich vervolgens dus concentreren op de onderdelen die nog even niet goed werden opgelost. Voor de docent is in deze handleiding een compleet overzicht van de opgaven opgenomen. Het is verstandig hiervan even kort kennis te nemen.
In de praktijk zal de docent daarna bij het klassikaal werken met het programma een begeleidende rol hebben.

Het programma kan daarnaast echter ook remediaal worden ingezet: als extra oefening buiten de reguliere lessen.

 
 

 

Bestelnummer: E 082

Prijs basislicentie: 108,00

 

   
 

 

Technische eisen:


Werkt op iedere computer met Windows.

Werkt ook binnen netwerken.

De genoemde prijs is de prijs van de basislicentie.

Raadpleeg het bestelformulier voor toeslagen voor ruimere licenties.

 

 

 

home    voortgezet onderwijs